Euroopan sosiaalirahasto - logo
Vipuvoimaa EU:lta -logo
Seinäjoen ammattikorkeakoulu - logo

SEAMK HYVINVOINTI JA KULTTUURIN ESR-HANKKEET MUKANA TE-TOIMISTON ORGANISOIMALLA VIESTINTÄVIIKOLLA 14

Kolme logoa:
Pitkospuut-hanke
Ovi Auki Elämään-hanke
Tasku-hanke

Työ on tärkeä arjen hallintaa edistävä tekijä sekä yksilöiden että yhteiskunnan näkökulmasta. Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja Etelä-Pohjanmaata ja koko Suomea uhkaa työvoimapula lähivuosina. Jokaisen työikäisen työkyvyn edistäminen on tärkeää sekä yksilön elämäntilanteen hallinnan ja elämän laadun parantamiseksi että myös yhteiskunnan taloudellisen, sosiaalisen ja inhimillisen kantokyvyn edistämiseksi.

Viikolla 14 järjestetään TE-toimiston organisoimana hankeviestintäviikko, joka kokoaa yhteen alueen hanketoimijoita ja tekee näkyväksi hankkeiden työtä työllisyyden edistämiseksi. Viestintäviikon teema on ”Työmarkkinoilla on tilaa kaikille.” Olemme tukenasi.” Seinäjoen ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin alan työllisyyden edistämisen ESR-rahoitteiset hankkeet osallistuvat viestintäviikkoon järjestämällä tapahtumia ja tiedottamalla toiminnastaan. Mukana ovat Pitkospuut-hanke, Ovi auki elämään-hanke ja Tasku-hanke.

Tervetuloa hankkeiden tapahtumiin viikolla 14 !

Keskiviikkona 6.4.2022 klo 10.00-14.00 Kampustalon aulassa ja D-siivessä toteutetaan Pitkospuut-hankkeen tapahtumia. Voit tulla mittauttamaan verenpaineesi tai verensokerisi ja nauttimaan mehutarjoilusta. Saat tietoa erilaisista kuntoutuksessa käytettävistä laitteista sekä vinkkejä kunnon kohentamiseen. Saat myös tietoa Pitkospuut-hankkeen digitaalisista ohjaus-palveluista, digitaalisesta tietopankista ja hankkeen www-sivuista sekä Tulevaisuusverstas-toiminnasta.

Ovi auki elämään-hanke julkaisee teemaviikolla Podcast- sarjan ensimmäisen jakson. Hankkeen Podcast sisältää kokemusasiantuntijahaastatteluita nuorten ja nuorten aikuisten elämästä mm. mielenterveyden haasteiden näkökulmasta. Hankkeen toiminnasta löydät lisätietoa https://elamanovi.fi/ ja Instagramista oviaukielamaan.

Perjantaina 8.4.2022 klo 12-15 Tasku-hanke yhteistyökumppaneineen järjestää Talousneuvolan Toimintojentalolla. Voit tulla kysymään ja keskustelemaan mm. raha-asioihin, etuuksiin ja työllistymiseen liittyvistä asioista. Paikalla neuvontaa antamassa myös Kelan, talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton ja Työllisyyden kuntakokeilun työntekijöitä.

Kolme logoa:
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta